Informacje

18 sierpnia 2005

Nazwa:

FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY

Siedziba:

88-100 Inowrocław; ul. Dworcowa 65 ; woj. kujawsko – pomorskie

Telefon/Fax:

( 052 ) 357-62-15 / (052) 355-17-86

www:

https://fundacja.ekspert-kujawy.pl

E – mail:

OGÓLNY: fundacja@ekspert-kujawy.pl
PREZES FUNDACJI: t.osowiecki@ekspert-kujawy.pl
DYREKTOR FUNDACJI: j.woznica@ekspert-kujawy.pl
SEKRETARIAT: sekretariat@ekspert-kujawy.pl
KUJAWSKIE BIURO KARIER: r.wiankowski@ekspert-kujawy.pl
KUJAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: j.napierala@ekspert-kujawy.pl
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ: d.rablewska@ekspert-kujawy.pl
CENTRUM SZKOLENIOWE: a.bialka@ekspert-kujawy.pl


FUNDACJA – wejście do Fundacji od ulicy Dworcowej 65


okna Funfacji od strony ulicy Dubienka

Powstanie fundacji:

– Kancelaria Rzeczoznawców Gospodarczych "EKSPERT – KUJAWY" sp. z .o.o. w Inowrocławiu
– Tadeusz Osowiecki
– Michał Osowiecki
ustanowili fundację dnia 10 lipca 2000r aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Steppa w Inowrocławiu ( rep. A-4494 z 2000r )

Rejestracja:

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 3 lipca 2001r wpisał fundację do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS : 0000022521

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia:

– agencji pośrednictwa pracy
– agencji doradztwa personalnego

NIP: 556-24-17-498

REGON: 092956267

Rachunek bankowy:
BGŻ S.A. O / Inowrocław 25 2030 1130 0001 2739 0101 0001

Właściwy Minister:
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej