Inicjatywy Fundacji

29 stycznia 2007

Fundacja Ekspert-Kujawy realizuje swoje cele poprzez inicjatywy i działalność następujących organów:

Inkubator Organizacji Pozarządowych

Klub Integracji Społecznej

Akademia III wieku

Kujawskie Biuro Karier

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli