KIS szansą powrotu na rynek pracy

9 lutego 2007

Klub Integracji Społecznej – szansą powrotu na rynek
Trwa rekrutacja osób chcących uczestniczyć w nowej pilotażowej inicjatywie Fundacji „Ekspert – Kujawy”, Klubie Integracji Społecznej.

Na początek chcemy objąć wsparciem 32 osoby. W ramach KIS-u uczestnikom zaproponujemy udział w jednym ze szkoleń: ABC komputera, Obsługa kas fiskalnych, Podstawowy kurs obsługi komputera. Ponadto wszyscy uczestnicy zostaną objęci pomocą Kujawskiego biura Karier i odbędą warsztaty „Aktywne formy poszukiwania pracy” Chętne osoby będą mogły uczestniczyć w zajęciach grup wsparcia.

Inicjatywa ta ma na celu społeczną i zawodową reintegrację, naukę umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób objętych wsparciem KIS.

Fundacja poszukując dofinansowania na funkcjonowanie Klubu odpowiedziała na konkursy ogłoszone przez Prezydenta Miasta i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wnioski te są obecnie na etapie rozpatrywania.