KIS zrealizował kolejne szkolenia sprzedażowe!

3 października 2012

 

W dniach od 10 września do 2 października 2012 roku, Fundacja zrealizowała dwa szkolenia zawodowe "Nowoczesny sprzedawca z obsługą komptera i kasy fiskalnej".

Jedno szkolenie realizowane było w Jeziorach Wielkich, zaś drugie w siedzibie Fundacji.

W szkoleniu realizowanym w Jeziorach Wielkich uczestniczyło 7 osób, podopiecznych GOPS w Jeziorach. W szkoleniu realizowanym w siedzibie Fundacji uczestniczyło 16 osób (5 podopiecznych GOPS w Nowej Wsi Wielkiej, 7  podopiecznych z OPS w Pakości, 4 podopiecznych z M – GOPS w Strzelnie).

Zajęcia realizowane były w ciągu 60 godzin dydaktycznych.  Podczas szkolenia realizowane były zagadnienia związane z teorią sprzedaży (m. in. cele sprzedaży, badanie potrzeb, obsługa klienta, postepowanie z trudnym klientem); obsługa sprzętu fiskalnego oraz obsługą komputera. W ramach ostatniego modułu uczestniczki zapoznały sie z systemem operacyjnym, obsługą programów do tworzenia i edytowania tekstów, programów kalkulacyjnych oraz z obsługą Internetu.

 Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymaliy zaświadczenia poświadczające ukończenie szkolenia. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, obsługi sprzętu fiskalnego i komputera.