Księgowi i pracownicy biurowi na start!

15 listopada 2012

.  

W dniach od 10 września do 13 listopada 2012 roku, w siedzibie Fundacji odbyły się szkolenia "Księgowośc małej firmy" i "Pracownik administracyjno – biurowy".

tW szkoleniu "Księgowośc małej firmy" uczestniczyło 5 osób:

 • 2 osoby z GOPS w Nowej Wsi Wielkiej;
 • 1 osoba z GOPS w Rojewie;
 • 2 osoby z GOPS w Jeziorach Wielkich.

Zajęcia realizowane były w ciągu 120 godzin. Podczas zajeć poruszane były zagadnienia dotyczące:

 • BHP pracownika administracyjno – biurowego;
 • Zakładania działalności gospodarczej;
 • Prawa gospodarczego;
 • Form opodatkowania podatkiem dochodowym;
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • Prawa pracy;
 • Rozliczenia płacowego pracownika;
 • Podatku od towarów i usług;
 • Doskonalenia umiejętności obsługi komputera.

 Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali zaświadczenia poświadczające ukończenie szkolenia. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów w zakresie księgowości orazd informatyki.

 W szkoleniu "Pracownik administracyjno – biurowy" uczestniczyło 5 osób:

 • 1 osoba z GOPS w Nowej Wsi Wielkiej;
 • 1 osoba z OPS w Pakości;
 • 1 osoba z GOPS w Rojewie;
 • 2 osoby z M – GOPS w Strzelnie.

Zajęcia realizowane były w ciągu 120 godzin. Podczas zajeć poruszane były zagadnienia dotyczące:

 • BHP pracownika administracyjno – biurowego;
 • Zakładania działalności gospodarczej;
 • Prawa gospodarczego;
 • Form opodatkowania podatkiem dochodowym;
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • Prawa pracy;
 • Rozliczenia płacowego pracownika;
 • Podatku od towarów i usług;
 • Doskonalenia umiejętności obsługi komputera;
 • Zasad pracy profesjonalnego biura.

 Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali zaświadczenia poświadczające ukończenie szkolenia. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów w zakresie księgowości, admnistracji orazd informatyki.