Księgowi i pracownicy biurowi na start!

15 listopada 2012

.  

W dniach od 10 września do 13 listopada 2012 roku, w siedzibie Fundacji odbyły się szkolenia "Księgowośc małej firmy" i "Pracownik administracyjno – biurowy".

tW szkoleniu "Księgowośc małej firmy" uczestniczyło 5 osób:

  • 2 osoby z GOPS w Nowej Wsi Wielkiej;
  • 1 osoba z GOPS w Rojewie;
  • 2 osoby z GOPS w Jeziorach Wielkich.

Zajęcia realizowane były w ciągu 120 godzin. Podczas zajeć poruszane były zagadnienia dotyczące:

  • BHP pracownika administracyjno – biurowego;
  • Zakładania działalności gospodarczej;
  • Prawa gospodarczego;
  • Form opodatkowania podatkiem dochodowym;
  • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • Prawa pracy;
  • Rozliczenia płacowego pracownika;
  • Podatku od towarów i usług;
  • Doskonalenia umiejętności obsługi komputera.

 Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali zaświadczenia poświadczające ukończenie szkolenia. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów w zakresie księgowości orazd informatyki.

 W szkoleniu "Pracownik administracyjno – biurowy" uczestniczyło 5 osób:

  • 1 osoba z GOPS w Nowej Wsi Wielkiej;
  • 1 osoba z OPS w Pakości;
  • 1 osoba z GOPS w Rojewie;
  • 2 osoby z M – GOPS w Strzelnie.

Zajęcia realizowane były w ciągu 120 godzin. Podczas zajeć poruszane były zagadnienia dotyczące:

  • BHP pracownika administracyjno – biurowego;
  • Zakładania działalności gospodarczej;
  • Prawa gospodarczego;
  • Form opodatkowania podatkiem dochodowym;
  • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • Prawa pracy;
  • Rozliczenia płacowego pracownika;
  • Podatku od towarów i usług;
  • Doskonalenia umiejętności obsługi komputera;
  • Zasad pracy profesjonalnego biura.

 Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali zaświadczenia poświadczające ukończenie szkolenia. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów w zakresie księgowości, admnistracji orazd informatyki.