KURS KOMPUTEROWY komputerowe formy doskonalenia

22 sierpnia 2006

Temat    KURS KOMPUTEROWY komputerowe formy doskonalenia       
Forma    Szkolenie – WARSZTATY(przy samodzielnym stanowisku komputerowym)       

Odbiorcy   
Nauczyciele, wszystkich typów szkół        

Cel   
przygotowanie do wykorzystania komputera jako narzędzia dydaktycznego w pracy nauczyciela; poznanie możliwości wykorzystania Internetu; zapoznanie z możliwością samodzielnego tworzenia stron www; wykorzystanie urządzeń multimedialnych na lekcjach.

Treści programowe   
Internet jako narzędzie dydaktycznepraca online i offline (IE)używanie przeglądarek
konfiguracja klienta pocztowego
zakładanie konta pocztowego (ONET, INTERIA)
korzystanie z portali
grupy dyskusyjne
IRC
ściąganie plików
Tworzenie i zarządzanie szkolną stroną www
strona www (przykłady typów stron)
tworzenie strony WWW w MS Office (WORD / PUBLISHER)
zakładanie i administrowanie kontem WWW
publikacja strony WWW w sieci
Wykorzystanie urządzeń multimedialnych
Flash disk
zdjęcia cyfrowe ( XnView / HelikonFliter
skanowanie dokumentów
tworzenie dokumentów PDF (PDFCreator)
prezentacje multimedialne (tworzenie prezentacji PowerPoint)
osadzenie elementów multimedialnych w prezentacjach (PowerPoint)
używanie projektorów multimedialnych
       
Liczba godzin   
20 godzin       

Terminy i miejsce realizacji   
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym wspólnie z uczestnikami.       

Świadectwo   
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.       

Koszt
120 zł