Perspektywy dla rolników

28 maja 2007

Zakończenie II cyklu szkoleń dla rolników

28 maja 2007 roku w Fundacji Ekspert–Kujawy miało miejsce uroczyste zakończenie szkoleń realizowanych w ramach wspomnianego projektu. Grupa ośmiu uczestniczek zakończyła udział w szkoleniu „Samodzielny księgowy”, zaś „Tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi z EFS” ukończyło tylko sześciu słuchaczy, gdyż dwoje znalazło zatrudnienie podczas trwania szkolenia.

Po 250 godzinach wykładów i warsztatów komputerowych, trwających od początku marca,nasi beneficjenci otrzymali zaświadczenia potwierdzające zdobytą podczas szkoleń wiedzę. Jesteśmy przekonani, że nabyte umiejętności zaowocują w przyszłej pracy zawodowej.

Jednak dla uczestników obu szkoleń to jeszcze nie koniec współpracy z naszą Fundacją. Będą oni bowiem uczestniczyć jeszcze w warsztatach w ramach przewidzianego w projekcie Działania V, czyli Pomocy w zdobyciu pracy oraz zostaną objęci wsparciem Kujawskiego Biura Karier przy naszej Fundacji.

 
 

zak_1.jpg - 27.20 Kb

zak_6.jpg - 23.91 Kb

zak_5.jpg - 20.83 Kb

zak_4.jpg - 20.58 Kb

zak_2.jpg - 22.40 Kb

zak_3.jpg - 27.31 Kb