Podsumowanie działalności Klubu Integracji Społecznej w miesiącu sierpniu 2009

4 września 2009

Dowiedzmy się, jak intensywnie w miesiącu sierpniu działał Klub Integracji Społecznej?

Nadszedł czas na podsumowanie działań Klubu Integracji Społecznej w miesiącu sierpniu. W ramach KISu klienci Ośrodków Pomocy Społecznej z okolicznych gmin, biorą udział w pojektach systemowych, współfinansowanych przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Większość działań w tych projektach, realizowana jest przez Fundację Ekspert – Kujawy.

Miesiąc rozpoczął się od Treningu z zakresu relaksacji i autoprezentacji, w których uczestniczyło 15 podopiecznych M – GOPS  Gniewkowo. W miesiącu czerwcu Fundacja zrealizowała te zajęcia również dla podopiecznych GOPS w Dąbrowie Biskupiej, w których uczestniczyło 12 osób. OPS Pakość korzystała z Warsztatów Wspierających Rodzinę (,12 osób). Ponad to, odbyły się zwyjazdowe zajęcia z Poradnictwa prawnego oraz Warsztaty kreowania wizerunku, w których brali udział klienci GOPS Dąbrowa 12 osób. W miesiącu sierpniu zrealizowano również po 2 spotkania Samopomocowych Grupa Wsparcia dla następujących OPS: GOPs Inowrocław, GOPS Dąbrowa Biskupia, GOPS Dąbrowa, M – GOPS Gniewkowo oraz GOPS Rojewo.

Jak wcześniej informowaliśmy na naszej stronie, Fundacja zrealizowała również wyjazdy integracyjne dla kilku OPSów, a mianowicie dla Dąbrowy Biskupiej (do Rogowa), Janikowa (do Rogowa) i Rojewa (do Myślęcinka).

Na kolejne sprawozdanie z działalność KISu, zapraszamy już w październiku a tymczasem zapraszamy do galerii zdjęć.