Pracowite wakacje w Klubie Integracji Społecznej

31 sierpnia 2008

Wakacje zbliżają się ku końcowi, lecz nie wszyscy przeznaczyli je na odpoczynek. Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej spędziła ten okres na bardzo wytężonej pracy. Warto więc podsumować działania, jakie odbyły się w tym czasie w Fundacji Ekspert – Kujawy.

W lipcu i sierpniu 2008 roku realizowane były działania z zakresu Aktywizacji Społecznej, Doradztwa Zawodowego, Poradnictwa Prawnego, Kreowania Wizerunku. Odbywały się również cykliczne spotkania Samopomocowych Grup Wsparcia.

W działaniach tych brali udział podopieczni GOPS w Inowrocławiu, M – GOPS w Strzelnie, M – GOPS w Janikowie, GOPS w Rojewie, OPS w Pakości, GOPS w Dąbrowie, GOPS w Dąbrowie Biskupiej, M – GOPS w Gniewkowie, GOPS w Jeziorach Wielkich oraz MOPS w Inowrocławiu.

Możemy z dumą stwierdzić, że w Warsztatach Aktywizacji Społecznej uczestniczyło 60 osób, w Warsztatach Doradztwa Zawodowego brało udział aż 118 osób. Warsztaty Prawne oraz Warsztaty kreowania wizerunku ukończyło 70 podopiecznych z MOPS w Inowrocławiu. W cyklicznych spotkaniach z zakresu poradnictwa prawnego, uczestniczyły 63 osoby. Warsztaty Kreowania Wizerunku, również realizowane w formie cyklicznej, przyciągnęły 75 osób. W 22 spotkaniach Samopomocowych Grup Wsparcia w lipcu, oraz w 21 spotkaniach w sierpniu wzięło udział aż po 165 osób.

Miesiąc sierpień upłynął także na indywidualnych Konsultacjach z doradcami zawodowymi, którzy pomogli beneficjentom określić ich drogę zawodową. W spotkaniach z doradcami zawodowymi wzięło udział 118 osób.

To jeszcze nie wszystko. W sierpniu odbyło się pierwsze szkolenie zawodowe realizowane na zlecenie M – GOPS w Kruszwicy. W 72 godzinnym szkoleniu „Opiekunka osób starszych” wzięło udział 11 pań. Celem szkolenia było nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu geriatrii, promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia, organizowania, planowania oraz prowadzenia dokumentacji pracy opiekuna. A także nabycie praktycznych umiejętności związanych z pomocą osobie starszej w czynnościach dnia codziennego, posługiwaniem się sprzętem i aparaturą medyczną oraz zapoznaniem się z pracą w domu pomocy społecznej.  

Klub Integracji Społecznej, działający przy Fundacji „Ekspert – Kujawy” obecnie zrzesza ponad 200 osób, które pragną powrócić na rynek pracy oraz wdrożyć się w życie społeczne.

Do samych uczestników kierujemy słowa uznania, gdyż zamiast spędzać wakacyjne miesiące na odpoczynku, bardzo aktywnie uczestniczyli we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez KIS.

Wniosek jest jeden – Klub Integracji Społecznej jest trafną odpowiedzią na potrzebę zainteresowanych aktywnym życiem społecznym i zawodowym.

  
Zapraszamy do galerii zdjęć KIS i na strony Ośrodków Pomocy Społecznej.