Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe

30 sierpnia 2005

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I DORADZTWO ZAWODOWE

1

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cel

przekazanie informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, o otoczeniu prawnym i administracyjnym, o źródłach finansowania działalności, poznanie ewidencji działalności gospodarczej, w tym ewidencji pracowniczej, wybór kierunku i formy prowadzenia działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, prowadzący zajęcia
z przedsiębiorczości

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

100 złotych

2

DORADZTWO ZAWODOWE

Cel

poznanie sposobów kształtowania własnej kariery zawodowej
na podstawie opracowywania IPD, poznanie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanie do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą,

Uczestnicy kursu

nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

100 złotych