Perspektywy dla rolników

5 marca 2007

Realizacja II cyklu szkoleń

Wkrótce rozpoczną się kolejne dwa szkolenia w ramach projektu „Perspektywy dla rolników”. Tym razem będą to „Tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi z EFS” i „Samodzielny księgowy”.

W środę, 7 marca 2007 roku, o godzinie 9:00 szesnastu uczestników, którzy wcześniej wzięli udział w tygodniowych zajęciach z doradztwa zawodowego, rozpocznie pierwsze zajęcia w ramach jednego z dwóch wymienionych kursów.

Program szkoleniowy każdego z kursów został dokładnie przemyślany i gruntownie przygotowany przez naszych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Szkolenie Tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi z EFS” obejmuje swym zakresem takie moduły jak: podstawy udzielania dotacjii grantów, zasady tworzenia projektów, opracowanie wniosków o finansowanie, zarządzanie projektem, rozliczenia finansowe projektu, natomiast w ramach szkolenia „Samodzielny księgowy” zostanie poruszona tematyka z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, podatku od towarów i usług VAT, podatku dochodowego, prawa pracy, ZUS itp.

Warto także wspomnieć, że zarówno beneficjenci ostateczni szkolenia Tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi z EFS” jak i „Samodzielnego księgowego” będą uczestniczyli pod okiem konsultanta w samodzielnych ćwiczeniach praktycznych, którą pozwolą im wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną.

Oba szkolenia zostały przewidziane na 250 godzin szkoleniowych i potrwają do końca maja.

Jednocześnie informujemy, że trwa rekrutacja na III cykl szkoleń w ramach projektu „Perspektywy dla rolników”. Szkolenia, które zrealizujemy we wspomnianym trzecim cyklu to: Tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi z EFS” oraz „Pracownik działu kadr i płac”. Szkolenia te potrwają od czerwca do sierpnia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy mieszczącej się przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu lub pod numerem tel. 052 3576215.