Samopomocowe Grupy Wsparcia

24 lipca 2008

W lipcu 2008 roku, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie, rozpoczęły się zajęcia w formie Samopomocowych Grup Wsparcia, zorganizowane przez Fundacją „Ekspert – Kujawy” z Inowrocławia. W spotkaniach będą brali udział podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Dąbrowie.

Głównym celem samopomocowych grup wsparcia jest wzajemne wsparcie emocjonalne oraz doskonalenie wewnętrzne uczestników. Grupy te skupiają ludzi o podobnych problemach i wykorzystają ich potencjał do świadczenia wzajemnej pomocy. Terapeutyczne działanie grupy wsparcia polega przede wszystkim na wzrastającej umiejętności odkrywania i rozumienia własnej osoby. Spotkania będą trwały do końca listopada 2008 roku.