Sprawdź, jak intensywnie w miesiącu maju działał Fundacyjny Klub Integracji Społecznej?

1 czerwca 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy współpracuje z wieloma Ośrodkami Pomocy Społecznej z naszego regionu, w związku z czym, w naszej siedzibie przeprowadzamy szkolenia tematyczne dla osób będących pod ich opieką (zajęcia realizowane są w ramach Poddziałania 7.1.1, PO KL). 

Uczestnicy trwających warsztatów mają do wyboru duży wachlarz szkoleń. Wielu z nich ma już sprecyzowany cel, ale są i takie osoby, które nie mają  jeszcze planów zawodowych. Ta druga grupa osób może liczyć na fachową pomoc ze strony doradcy zawodowego, który jest do ich dyspozycji.

W miesiacu maju zrealizowano odpowiednio:

  • M-GOPS Kruszwica: Szkolenie – „Kasy fiskalne z fakturowaniem".

Zawód „sprzedawca” jest jednym z wielu zawodów, w których występuje duża rotacja pracowników, a co za tym idzie, na rynku pracy pojawia się wiele ofert pracy w tym zawodzie. Celem szkolenia było nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi kasy fiskalnej, komputera, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz podstaw fakturowania. Po ukończonym szkoleniu uczestnicy nabyli nowe kwalifikacje, które zwiększą ich szanse na znalezienie pracy.

  • GOPS Rojewo – Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych, w których łącznie udział wzięły 23 osoby (I grupa – 13 osób, II grupa 10 osób);
  • MGOPS Strzelno – Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych, w których łącznie udział wzięło 24 osób;
  • OPS w Pakości – Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych, oraz „Młodzież na rynku pracy”, w których łącznie udział wzięło 10 osób.

Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych są niezwykle ważnym elementem zwiększenia wiary w siebie i we własne możliwości. Dla wielu uczestników jest to szansa przełamania wstydu i nieśmiałości, które niejednokrotnie są barierą w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Na warsztatach każdy mógł wyrazić siebie i mówić o swoich problemach. Zwiększenie umiejętności społecznych pozwala poczuć się pewniej nie tylko w stosunku do samego siebie, ale i w środowisku, które nas otacza.

Z kolei Pakoska młodzież uczyła się, jak w tak młodym wieku odnaleźć się na rynku pracy, poznawał swoje predyspozycje i próbowała nakreślać swoją dalszą przyszłość zawodową.

Na kolejne sprawozdanie zapraszmy już w lipcu!