Usługi szkoleniowe

14 września 2006

Rodzaje szkoleń

Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”


Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy teoretycznej umożliwiającej rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, oraz nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego tworzenia biznesplanu,

Szkolenie obejmować będzie:

– 32 godzinny moduł – Jak utworzyć własną firmę

– 28 godzinny moduł – Tworzenie biznesplanów

Szkolenie „Prowadzenie ewidencji księgowo-pracowniczej w małej firmie”

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia księgowości i kadr w małej lub średniej firmie.

Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie przez uczestników obsługi komputerowych programów księgowych (książka przychodów i rozchodów) oraz nabycie umiejętności fakturowania i prowadzenia spraw pracowniczych.

Szkolenie obejmować będzie:

– 40 godzinny moduł – Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

– 20 godzinny moduł – Kadry, płace, ZUS