Szkolenia szansą na pracę!

10 maja 2021

Okres pandemii wywrócił do góry nogami życie zawodowe wielu z nas. Zmusił do poszukiwania nowych miejsc pracy, nowych stanowisk, nowych sposobów na rozwój. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest nasza oferta szkoleniowa, która może pomóc nie tylko zdobyć nowe kwalifikacje, ale również doświadczenie zawodowe podczas płatnych staży, a docelowo również nową pracę.

Zapraszamy do skorzystania z oferty bezpłatnych, unijnych szkoleń i staży zawodowych. W naszej ofercie są  szkolenia dostosowane do potrzeb ludzi oraz rynku pracy. Są to m. in. szkolenia biurowe, księgowe, grafiki komputerowej, handlowe, kosmetyczne, opiekuńcze, obsługi sprzętu budowlanego, czy specjalistyczne szkolenia dla kierowców, ale jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie każde szkolenie na jakie będzie zapotrzebowanie. Co ważne uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zwroty kosztów dojazdu na szkolenia, wyżywienie, stypendia szkoleniowe, a po zakończonych szkoleniach mogą liczyć na staże zawodowe, za które również otrzymują wynagrodzenie.

Nasza Fundacja swoją ofertę kieruje głównie do osób do 29 r. ż, które nie uczą się, nie pracują, nie są zarejestrowane w urzędzie pracy; osób po 30 r. ż. Zatrudnionych, w tym na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych, których wynagrodzenie nie przekracza najniższej krajowej oraz osób zwolnionych w ostatnich 6 miesiącach lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn lezących po stronie zakładu pracy. Szkolenia skierowane są również do osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym z powiatu mogileńskiego.

Więcej informacji o ofercie Fundacji Ekspert – Kujawy można uzyskać pod numerem telefonu 724 097 103, 600 134 650, mailowo: szkolenia@ekspert-kujawy.pl, bądź osobiście w siedzibie Fundacji w Inowrocławiu, przy ul. Dubienka 2.