Szkolenia zawodowe w M – GOPS Gniewkowo

1 października 2009

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez M – GOPS w Gniewkowie.

W projekcie uczestniczy 15 osób, które obecnie podnoszą swoje kwalifikacje i komptetncje na następujących szkoleniach zawodowych:
– Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 13 osób;
– Operator wózka jezdniowego – 2 osoby;
 
Celem szkolenia Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej jest nabycie przez uczestnika umiejętności dotyczących marketingowych technik sprzedaży rozszerzonych o obsługę programów magazynowych i fakturujących oraz obsługę sprzętu fiskalnego.

Celem szkolenia Operator wózka jezdniowego jest przygotowanie kierowców wózków jezdniowych do samodzielnej pracy w transporcie wewnątrzzakładowym, wraz z uzyskaniem uprawnień do wym iany butli gazowej propan – butan we wózkach wyposażonych w taką butlę.