Szkolenia w Fundacji

3 kwietnia 2007

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie Technologią”

W ramach współpracy Fundacji Ekspert-Kujawy i Regionalnego Centrum Integracji Europejskiej z siedzibą we Włocławku 26 kwietnia 2007 roku (czwartek, 9.00-15.00) odbędzie się w siedzibie Fundacji szkolenie „Zarządzanie Technologią”.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Regionalna Sieć Transferu Innowacji – szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”

W szkoleniu uczestniczyć mogą mali i średni przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt przewiduje, iż w szkoleniu uczestniczyć będzie 25 firm reprezentowanych prze jednego lub w nielicznych przypadkach przez dwóch przedstawicieli.  Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe oraz w późniejszym terminie certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie przeprowadzi dr Iwona Sobczak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa. 

Program szkolenia składa się z czterech modułów i przedstawia się następująco:

Moduł 1: Sygnały dla zmian

W ramach tego bloku omawiany jest wpływ otoczenia na powstawanie zmian technologicznych oraz dokonywana jest prezentacja działań organizacji efektywnie  śledzącej i wykorzystującej istotne sygnały otoczenia, dotyczące możliwości i zagrożeń w dziedzinie technologii.

 Moduł 2: Strategia technologiczna

W tej części uczestnicy seminarium będą mogli dowiedzieć się:
jak przedsiębiorstwo powinno analizować sygnały na temat potencjalnych zagrożeń i możliwości  pociągających za sobą zmiany technologiczne;
jak powinno dokonywać wyboru między istniejącymi opcjami;
jak powinno planować sfinansowanie i wdrożenie wybranych opcji.

 Moduł 3: Wdrażanie technologii

 W tym bloku przedstawione zostaną kwestie związane z efektywnym wdrażaniem strategicznie dobranych zmian technologicznych.

 Moduł 4: Od uczenia się do lepszego zarządzania technologią

 Moduł ten stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób efektywnie uczyć się na podstawie projektów zarządzania technologią oraz zdobywać doświadczenia, które mogą być spożytkowane w kolejnych projektach.

 
Bliższych informacji udzielamy pod nr tel. 052 3576215 lub w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy przy ul. Dworcowej 65 (nad restauracją Roma).

 Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w Inowrocławiu prosimy wypełnienie formularza i przesłanie go faxem na nr 052 3576215 lub na poniższy adres e-mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl

Strona internetowa projektu: http://www.rsti.rcie.com.pl/  

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.6  „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”.