„Trening umiejętności społecznych” dla klientów M – GOPS w Strzelnie

31 maja 2010

 W dniach 24 maja do 28 maja 2010 roku, w Fundacji Ekspert-Kujawy odbył się "Trening umiejętności społecznych", w którym brali udział podopieczni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Strzelna.

W warsztatach wzięło udział 14 osób – 10 Pań i 4 Panów.

Celem zajęć było podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie. Podczas warsztatów uczestnicy zdiagnozowali swoje potrzeby, możliwości i oczekiwania oraz określili swoje mocne strony i kompetencje. Uczestnicy nauczyli się także kontrolować swoje emocje. Warsztaty wzmocniły motywację do samodoskonalenia się i nauczyły efektywnego gospodarowania własnym czasem.

Ciekawym i bardzo ważnym aspektem były zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej, które nauczyły uczestników odczytywania i wysyłania różnego rodzaju komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz stanowiły okazję do ćwiczenia zachowań asertywnych.