Plan szkoleń

5 września 2014

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza
na cykl szkoleń i kursów:

Temat szkolenia

Liczba godzin szkolenio-wych

Rodzaj szkolenia

Kwota

Proponowany termin

Negocjacje, autoprezentacja i komunikacja w oświacie.

4 godziny

warsztat

40,00 zł

12.09.2014

godz. 16:00-19:15

Metody projekcyjne w diagnozowaniu trudności umysłu dziecka.

4 godziny

warsztat

40,00 zł

12.09.2014

godz. 16:00-19:15

Ja – nauczyciel.

4 godziny

warsztat

40,00 zł

26.09.2014

godz. 16:00-19:15

Jak pomóc dziecku z ADHD i zespołem Aspergera?

4 godziny

warsztat

40,00 zł

03.10.2014

godz. 16:00-19:15

Informacja zwrotna dla uczniów i ich rodziców na temat postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości.

4 godziny

warsztat

40,00 zł

10.10.2014

godz. 16:00-19:15

Techniki relaksacyjne dla nauczycieli dzieci i rodziców.

4 godziny

warsztat

40,00 zł

17.10.2014

godz. 16:00-19:15

Ewaluacja wewnętrzna placówki oświatowej – cele, narzędzia oraz rezultaty.

4 godziny

Warsztat

40,00 zł

24.10.2014

godz. 16:00-19:15

Dysleksja, dysgrafia i dysortografia – czyli jak stworzyć program zajęć korekycjno-kompensacyjnych?

8 godzin

Szkolenie

65,00 zł

08.11.2014

godz. 8:30-15:00

ABC emocji – vademecum zarządzania emocjami.

8 godzin

Szkolenie

65,00 zł

08.11.2014

godz. 8:30-15:00

Jak promować i przekonać uczniów do kulturalnego zachowania na co dzień?

4 godziny

warsztat

40,00 zł

14.11.2014

godz. 16:00-19:15

Prezentowanie rezultatów projektu edukacyjnego.

4 godziny

warsztat

40,00 zł

 

21.11.2014

godz. 16:00-19:15

ABC zabawy z przedszkolakiem.

4 godziny

warsztat

40,00 zł

28.11.2014

godz. 16:00-19:15

Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

8 godzin

Szkolenie

65,00 zł

29.11.2014

godz. 8:30-15:00

Motywowanie uczniów przez ocenianie kształtujące. Jak przeprowadzić pedagogizację rodziców na ten temat?

8 godzin

Szkolenie

65,00 zł

06.12.2014

godz. 8:30-15:00

Chcę pracować z uczniem zdolnym, jak mogę mu pomóc w rozwoju?

4 godziny

Warsztat

40,00 zł

12.12.2014

godz. 16:00-19:15

Zwiększenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli z uczniami i rodzicami.

4 godziny

Warsztat

40,00 zł

13.12.2014

godz. 8:30-12:00

Wpływ rzeczywistości wirtualnej na moją pracę.

4 godziny

Warsztat

40,00 zł

09.01.2015

godz. 9:30-12:45

Nieletni przestępca w szkole – procedury postępowania i zagrożenia.

4 godziny

Warsztat

40,00 zł

16.01.2015

godz. 8:30-12:00

Jak nie poddawać się presji grupy?

4 godziny

Warsztat

40,00 zł

23.01.2015

godz. 10:00-13:15

Kariera nauczyciela, jak to zrobić krok po kroku?

4 godziny

Warsztat

40,00 zł

30.01.2015

godz. 10:00-13:15

Wypalenie zawodowe u nauczycieli.

8 godzin

Szkolenie

65,00 zł

07.02.2015

godz. 9:00-15:15

 ……………

Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr (52) 357 62 15.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego całkowitego odwołania

w przypadku nie uzbierania się min. 6-osobowej grupy osób chętnych.