Uwaga przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy!

23 września 2009

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców serdecznie zaprasza do Punktu Konsultacyjnego przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą!


Bezpłatne usługi informacyjne Punktu Konsultacyjnego:

1.Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej.

PK udziela informacji n/t. podejmowania działalności gospodarczej (krok po kroku), wykonywania działalności gospodarczej (obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw), jak również zagadnień dotyczących rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej.

2.Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007–2013 ze środków publicznych.
Przekazywanie informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych (charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania, przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu, przekazanie informacji istotnych z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu, np. danych teleadresowych instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających poszczególne programy pomocowe oraz zakresu ich kompetencji, oferty banków i innych instytucji finansowych w tym funduszy pożyczkowych, pomoc na etapie przygotowywania projektu lub jego realizacji itp.)

3.Informacje na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych.

PK udziela informacji nt. możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (audyt technologiczny) lub proeksportowych (w ramach 6.1 PO IG).

4.Inne informacje np. n/t danych teleadresowych instytucji otoczenia biznesu o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym.

Nasi konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz

( Centrum Pracy i Przedsiębiorczości, II piętro, Wyspa Młyńska)

oraz podczas dyżuru w Inowrocławiu każdy piątek roboczy w godzinach 9.00-13.00

( PrzedstawicielstwoUrzęduMarszałkowskiegoWojewództwa Kujawsko- Pomorskiego w Inowrocławiu ul,F.D. Roosevelta 36/38,pokój 134)

tel. 52/5859165

www.kpzpip.pl– formularz zapytania elektronicznego

Konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców zapewniają Państwu obsługę opartąo wieloletnie doświadczenie w konsultingu i wysoki poziom merytoryczny. Potwierdza to zajęcie III miejsca przez naszych konsultantów usług informacyjnych w rankingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowującym dziesięć testów kompetencji prowadzonych w 188 Punktach Konsultacyjnych na terenie całej Polski.

Serdecznie zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego!