Warsztaty Aktywizacji Społecznej

6 czerwca 2008

W dniach 2 do 6 czerwca 2008 roku, w siedzibie Fundacji „Ekspert – Kujawy” odbyły się Warsztaty Aktywizacji Społecznej, w której brali udział podopieczni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie.

W warsztatach wzięło udział 16 osób. Celem zajęć było podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie. Podczas warsztatów uczestnicy zdiagnozowali swoje potrzeby, możliwości i oczekiwania. Diagnozie poddane zostały także mocne strony i kompetencje. Warsztaty wzmocniły motywację do samodoskonalenia się i nauczyły efektywnego gospodarowania własnym czasem. Ważnym aspektem były zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej, które nauczyły uczestników odczytywania i wysyłania różnego rodzaju komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz zachowań asertywnych. W warsztatach wzięło udział 16 osób. Dodatkowo, w dniu 5 czerwca uczestnicy wzięli udział w Targach Pracy „Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich”, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.