warsztaty zakończone w 2003 r.

9 grudnia 2004

W 2003 roku fundacja Ekspert-Kujawy zraelizowała dla osób bezrobotnych warsztaty rynku pracy. “PIERWSZY KONTAKT Z PRACODAWCĄ”
Usługa została zrealizowana na zlecenie Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Toruniu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2003 roku. Program rozpoczął się 15 maja 2003 roku a zakończył 30 listopada 2003 roku. Beneficjentami były osoby z województwa kujawsko-pomorskiego z wyłączeniem miast do 20 tys. mieszkańców. W warsztacie wzięło udział 120 osób.

Program „Pierwszy kontakt z pracodawcą”
organizowany przez naszą Fundację w swoim założeniu przebiegał dwuetapowo. W etapie pierwszym, praktycznym – proces rekrutacji i oceny predyspozycji zawodowych, który był prowadzony przez naszych konsultantów, ma na celu ocenę predyspozycji uczestników. Natomiast w etapie drugim, teoretycznym – poprzez prowadzenie wykładów, zapoznaliśmy uczestników z wybranymi zagadnieniami z zakresu szeroko pojętego doskonalenia zawodowego oraz programu poszukiwania pracy.

Głównym celem niniejszego projektu było:

  • zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami z zakresu specyfiki pracy finansowo – księgowej, kadrowej i administracyjnej,
  • pomoc uczestnikom w określeniu własnych oczekiwań zawodowych,
  • ocena zainteresowań i uzdolnień beneficjentów,
  • praktyczna ocena predyspozycji zawodowych każdego z uczestników programu pod kątem przydatności w pracy księgowo – kadrowej,
  • umożliwienie beneficjentom dokonanie analizy rynku pracy pod kątem własnych predyspozycji zawodowych,
  • poznanie przez beneficjentów metod i technik poszukiwania pracy.