Wychowanie i opieka

30 sierpnia 2005

KURSY  DOSKONALĄCE  – WYCHOWANIE I OPIEKA


1

SPECYFIKA PRACY Z DZIECKIEM Z ADHD

Cel

poznanie symptomów oraz zasad postępowania z dziećmi cierpiącymi na ADHD,   metody postępowania z dzieckiem    z zespołem ADHD  na tle klasy, rodziców

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

100 złotych

 

 2

KREATYWNY OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Cel

planowanie pracy w samorządzie uczniowskim, zapoznanie z różnymi stylami prowadzenia samorządu uczniowskiego    

Uczestnicy kursu

opiekunowie samorządu uczniowskiego

Ilość godzin

15 godzin lekcyjnych

Opłata

60 złotych

 

 3

AGRESJA – JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM AGRESYWNYM

Cel

 poznanie symptomów agresji, zapoznanie z rodzajami przemocy
w szkole: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, rodzic-nauczyciel, poznanie  sposobów  radzenia sobie z agresją,

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin

6 godzin lekcyjnych

Opłata

30 złotych

   shapeimage_.png

4

UCZEŃ ZDOLNY – SZANSE I ZAGROŻENIA

Cel

poznanie zdolności i różnic indywidualnych, zagrożeń w szkole dla ucznia zdolnego, zapoznanie z szansami  ucznia zdolnego w rozwoju oraz podstawowymi  zasadami pracy    z uczniem zdolnym

Uczestnicy kursu

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ilość godzin

3 godziny lekcyjne

Opłata

15 złotych

 

5

METODY PRACY Z DZIEĆMI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI    W NAUCE

Cel

poznanie etiologii specyficznych trudności w nauce, zagrożeń i sposobów pomocy w wyrównywaniu szans edukacyjnych dziecka

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin

4 godziny lekcyjne

Opłata

30 złotych

 

 6

PROGRAMOWANIE PRACY KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

Cel

nabywanie umiejętności programowania zajęć                      
i konstruowania programów indywidualnych, zapoznanie z zasadami, formami i metodami pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniami mającymi problemy  w nauce

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz nauczania indywidualnego

Ilość godzin

30 godzin lekcyjnych

Opłata

100  złotych

 

7

JAK PROWADZIĆ ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE
Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Cel

zapoznanie z metodami  poznawania problemów grupy wychowawczej, nabywanie umiejętności wykorzystywania różnorodnych  form pracy
z grupą

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz nauczania indywidualnego

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80  złotych

 

8

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH
W GRUPIE UCZNIOWSKIEJ

Cel

poznanie cech i zasad właściwej komunikacji społecznej, nabywanie umiejętności kształtowania właściwych relacji między członkami grupy

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80  złotych