Perspektywy dla rolników

27 lutego 2007

Zakończenie I cyklu szkoleń

Dnia 26 lutego 2007 r. zakończył się w Inowrocławiu I cykl szkoleń w ramach projektu „Perspektywy dla rolników”.Pierwszymi dwoma zrealizowanymi kursami są: Florystyka i Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych.

Kursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem i jeszcze długo po przystąpieniu do ich realizacji zgłaszały się osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. kursach. W obu kursach wzięło udział 16 osób. Z informacji zwrotnych uzyskanych od naszych podopiecznych wiemy, że programy nauczania oraz sposób realizacji obu kursów bardzo spodobały się naszym uczestnikom i zostały wysoko ocenione. Świadczyć może o tym chociażby 100% frekwencja na jednym z tych kursów.

Nasi absolwenci wezmą jeszcze udział w warsztatach przewidzianych w ramach Działania V – Pomoc w znalezieniu pracy, które m. in. ma na celu zmotywowanie beneficjentów ostatecznych projektu do aktywnego poszukiwania pracy, zapoznanie z podstawami prawa pracy, zasadami tworzenia cv i listów motywacyjnych oraz zachowaniem się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Przypominamy, że w ramach projektu na początku marca rozpoczniemy kolejne dwa kursy: Tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi z EFS i Samodzielny Księgowy. Na te szkolenia zostali już zakwalifikowani kolejni uczestnicy. Natomiast rolników/domowników zapraszamy do udziału w projekcie i uczestnictwie w organizowanych od początku czerwca kursach: Tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi z EFS oraz Pracownik działu kadr i płac.