Zakończenie projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości

4 grudnia 2008

Dnia 4 grudnia, czyli dokładnie pół roku po rozpoczęciu projektu „Daj Sobie Szansę”, w Urzędzie Miasta i Gminy w Pakości, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację podjętych działań projektowych.

Projekt realizowany był przez OPS w Pakości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem spotkania była Fundacja Ekspert – Kujawy, która była partnerem realizacji niniejszego projektu.

Na spotkanie, które przebiegało w sympatycznej i ciepłej atmosferze, przybyli Radni Gminy Pakość, Kierownictwo i pracownicy OPS w Pakości, a także Kierownictwo oraz pracownicy Fundacji Ekspert – Kujawy, zaangażowani w realizację działań projektowych. Jednakże najważniejszymi gośćmi na niniejszym spotkaniu byli Beneficjenci projektu.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały zrealizowane przez "Klub Integracji Społecznej", działający w ramach Fundacji Ekspert – Kujawy, działania wraz z osiągniętymi rezultatami. Uczestnicy mogli podzielić się też swoimi opiniami na temat ich uczestnictwa w Warsztatch Aktywizacji Społecznej, Warsztatch Doradztwa Zawodowego, Indywidualnym Doradztwie Zawodowym, oraz szkoleniach zawodowych (ABC Komputera, Obsługa Kas Fiskalnych, Florystyka, Spawacz w metodzie 111). Warto podkreślić, że wszystkie one były bardzo pozytywne. Po części merytorycznej spotkania na gości konferencji czekał poczęstunek. Na zakończenie spotkania wszystkim uczestnikom zostały wręczone zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje i kompetencje.

Ze strony Fundacji Ekspert – Kujawy, pragniemy podziękować Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pakości za doskonałą współpracę przy realizacji działań projektowych, zaś uczestnikom projektu, za wszystkie ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy będziecie mogli Państwo zrealizować swoje cele życiowe.

Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie znajdą Państwo migawki z niniejszego spotkania.