Zapraszamy do składania aplikacji!

1 lutego 2011

Fund acja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja” Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających  bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, zaprasza wykładowców do składania ofert dotyczących realizacji:

 • Warsztatów  psychologiczno-doradczych
 • Indywidualnego Planu Działania
 • Szkolenie: Wizaż i stylizacja  paznokci
 • Warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na  warsztaty, szkolenie;
 • Ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • Doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • Mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć i cena najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu.
Do zaoferowania mamy:

 • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania ofert upływa:

 • dla wykładowców warsztatów psychologiczno-doradczych oraz doradców zawodowych do realizacji indywidualnego doradztwa zawodowego – z dniem  18 lutego 2011
 • dla wykładowców szkoleń zawodowych  – z dniem   20 marca 2011
 • dla wykładowców warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy  – z  dniem 20 kwietnia 2011

(decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy .”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego