Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cen rynkowych

2 października 2018

W związku z realizacją projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” od listopada 2018 r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączanie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne –projekty konkursowe, Fundacja Ekspert – Kujawy  zaprasza do składania ofert w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego w ramach rozeznania cen rynkowych na wynajem lokalu  wraz z mediami i obsługą dla celów prowadzenia centrum usług środowiskowych w Gnieźnie w ramach wyżej wymienionego projektu.

PONIŻEJ ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA CEN RYNKOWYCH

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cen rynkowych

Formularz