Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Brak opisu projektu.

Aktualności

Młodzieżowy Klub Edukacyjny

8 lipca 2019

Fundacja Ekspert-Kujawy w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020 realizuje projekt grantowe współfinansowane z Funduszy Europejskich ze środków EFS. „Młodzieżowy Klub Edukacyjny przy Fundacji Ekspert-Kujawy” realizuje projekt mający na  celu zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród 20 dzieci i młodzieży z […]

Młodzieżowy Klub Edukacyjny przy Fundacji Ekspert – Kujawy

11 lutego 2019

„Młodzieżowy Klub Edukacyjny przy Fundacji Ekspert – Kujawy” zaprasza na dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w projekcie. W ramach projektu przewidziane są: indywidualne rozmowy z trenerem kompetencji społecznych, bezpłatne zajęcia językowe, warsztaty z trenerem kompetencji społecznych, zajęcia komputerowe z programowania, animacje lokalne. Projekt jest realizowany w okresie od lutego do listopada 2019 […]

Skip to content