Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie

30 stycznia 2018

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie z Gminą Gniewkowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje projekt „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo, który ma na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych. Do projektu poszukujemy osób spełniających trzy przesłanki, kwalifikujące do udziału w projekcie:  Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Niesamodzielnych […]

Poszukujemy podmiotu ekonomii społecznej

26 stycznia 2018

W związku z brakiem opiekunek do pracy, zamieściliśmy dnia 17.01.2018 na Bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe. Termin  składania ofert minął dnia  25.01.2018. Na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.  Będziemy starać się znaleźć podmiot ekonomii społecznej z tzw. „wolnej ręki” spełniający jednocześnie wymagania założone we wniosku o dofinansowanie, zapytaniu ofertowym. Podmioty, które zainteresowane są wykonywaniem usług […]

Kolejne zapytania na Bazie konkurencyjności

17 stycznia 2018

 Dnia 17.01.2018 zamieściliśmy na Bazie Konkurencyjności Zapytanie ofertowe  NR 1/2018/PJŻ Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo  dotyczące wykonywania usług opiekuńczych przez podmiot ekonomii społecznej oraz  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/PJŻ Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo,  na usługi opiekuńcze.  Termin  zgłoszeń  na każde z zapytań  mija  25.01.2018. Więcej informacji na Bazie Konkurencyjności.

Cały czas poszukujemy osób do udziału w projekcie

11 stycznia 2018

Mowa tu osobach niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność  potrzebują wsparcia opiekuna/ opiekunki.  Przypominamy, że zgłoszenie osoby może odbywać się samodzielnie przez osobę, która potrzebuje wsparcia, ale także przez osobę z najbliższego otoczenia: rodzinę sąsiada, znajomych.  Po wpłynięciu formularza do biura projektu lub CUŚ  i wstępnego zakwalifikowania uczestnika do projektu, pracownik […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

9 stycznia 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Inowrocław/Gminnym Ośrodkiem Pomocy zaprasza do udziału w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo. Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych  zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  O kontakt prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w ramach projektu.

Nabór trwa

5 stycznia 2018

Pierwszy etap rekrutacji miał miejsce w miesiącu październik – listopad 2017. W związku z niezrekrutowaniem wszystkich osób, powtórzono nabór. Nabór obecnie trwa grudzień 2017 – styczeń 2018. Zapraszamy osoby niesamodzielne do udziału w projekcie

Zmiana godzin funkcjonowania CUŚ

2 stycznia 2018

W styczniu zostały zmienione godziny pracy pracownika specjalistycznego o profilu medycznym/socjalnym wspierającego prace opiekunów/ opiekunek.   Poniżej godziny pracy: Poniedziałek  7.00-11.00 Wtorek  11.00-15.00 Środa  11.00-15.00 Czwartek 11.00-15.00 Piątek 11.00-15.00

Opiekunki zaczęły swoją pracę

28 grudnia 2017

W miesiącu grudniu 2017 po dwumiesięcznym okresie naboru, udało się nam  objąć  opieką  siedem  osób niesamodzielnych. Mamy jeszcze kilka osób oczekujących za usługami. Brakuje nam jednak opiekunów/ opiekunek spełniających wymagane kryteria.

Zapraszamy do udziału w projekcie

4 grudnia 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Inowrocław/Gminnym Ośrodkiem Pomocy zaprasza do udziału w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych  zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  O kontakt prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w ramach projektu. […]

Ruszyło Centrum Usług Środowiskowych

30 listopada 2017

Centrum Usług Środowiskowych działa od listopada 2017roku. Swoją  siedzibę  ma w Gniewkowie, co zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną dla odbiorców wsparcia z całej Gminy Gniewkowo.  Jest to miejsce zapewniające dostępność do kadry rekrutującej grupę docelową. \