Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Aktualności

Cały czas poszukujemy osób do udziału w projekcie

11 stycznia 2018

Mowa tu osobach niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność  potrzebują wsparcia opiekuna/ opiekunki.  Przypominamy, że zgłoszenie osoby może odbywać się samodzielnie przez osobę, która potrzebuje wsparcia, ale także przez osobę z najbliższego otoczenia: rodzinę sąsiada, znajomych.  Po wpłynięciu formularza do biura projektu lub CUŚ  i wstępnego zakwalifikowania uczestnika do projektu, pracownik […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

9 stycznia 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Inowrocław/Gminnym Ośrodkiem Pomocy zaprasza do udziału w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo. Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych  zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  O kontakt prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w ramach projektu.

Nabór trwa

5 stycznia 2018

Pierwszy etap rekrutacji miał miejsce w miesiącu październik – listopad 2017. W związku z niezrekrutowaniem wszystkich osób, powtórzono nabór. Nabór obecnie trwa grudzień 2017 – styczeń 2018. Zapraszamy osoby niesamodzielne do udziału w projekcie

Zmiana godzin funkcjonowania CUŚ

2 stycznia 2018

W styczniu zostały zmienione godziny pracy pracownika specjalistycznego o profilu medycznym/socjalnym wspierającego prace opiekunów/ opiekunek.   Poniżej godziny pracy: Poniedziałek  7.00-11.00 Wtorek  11.00-15.00 Środa  11.00-15.00 Czwartek 11.00-15.00 Piątek 11.00-15.00

Opiekunki zaczęły swoją pracę

28 grudnia 2017

W miesiącu grudniu 2017 po dwumiesięcznym okresie naboru, udało się nam  objąć  opieką  siedem  osób niesamodzielnych. Mamy jeszcze kilka osób oczekujących za usługami. Brakuje nam jednak opiekunów/ opiekunek spełniających wymagane kryteria.

Zapraszamy do udziału w projekcie

4 grudnia 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Inowrocław/Gminnym Ośrodkiem Pomocy zaprasza do udziału w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych  zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  O kontakt prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w ramach projektu. […]

Ruszyło Centrum Usług Środowiskowych

30 listopada 2017

Centrum Usług Środowiskowych działa od listopada 2017roku. Swoją  siedzibę  ma w Gniewkowie, co zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną dla odbiorców wsparcia z całej Gminy Gniewkowo.  Jest to miejsce zapewniające dostępność do kadry rekrutującej grupę docelową. \

Poszukujemy Podmiotu Ekonomii Społecznej

13 listopada 2017

Zapytanie ofertowe zamieszczono na bazie konkurencyjności  dnia 10.11.2017. Oferty mają   wpłynąć do dnia 20.11.2017. Więcej informacji na stronie na  bazie konkurencyjności.

Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na pracownika specjalistycznego

7 listopada 2017

Dnia  06.10.2017  opublikowano zapytanie ofertowe na  bazie konkurencyjności mające na celu wybór pracownika specjalistycznego o profilu medycznym/socjalnym wspierającego  pracę opiekunek/ opiekunów.   Zapytanie rozstrzygnięto i w dniu dzisiejszym podpisano umowę.  Złożona została tylko jedna oferta, oferta spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym .

Poszukujemy opiekunów / opiekunek do pracy w ramach projektu.

2 listopada 2017

Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację osób, które mają być objęte usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Nie będziemy  mogli realizować  usług ponieważ brakuje nam osób świadczących usługi tj.; opiekunów/ opiekunek Dlatego, zapraszamy osoby, które spełniają poniższe wymagania. Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu […]