Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest dla osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Gniewkowo. Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Aktualności

Rekrutujemy opiekunów faktycznych

2 sierpnia 2018

Zapraszamy opiekunów faktycznych do udziału w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Warunkiem koniecznym przystąpienia do projektu jest posiadanie statusu opiekuna faktycznego. Jeśli poniższa definicja w pełni do Ciebie pasuje, zgłoś się do Nas. Opiekun faktyczny – to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z […]

Szkolenia z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną

30 lipca 2018

W związku z realizacją projektu pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” będziemy wspierać opiekunów faktycznych. W ramach projektu gwarantujemy opiekunom faktycznym: szkolenia teoretyczno–praktyczne poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów […]

Zapraszamy osoby niesamodzielne

16 lipca 2018

Świadczymy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom niesamodzielnym, zagrożonym ubóstwem lub wykluczonym społecznie, które zamieszkują na terenie gminy Gniewkowo. Powyższe kryteria warunkują uczestnictwo w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”.  W ramach projektu gwarantujemy: opiekę higieniczną oraz pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych usługi treningowe w zakresie uczenia się i […]

Rekrutacja do projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”

6 lipca 2018

Cały czas rekrutujemy osoby do projektu pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Projekt adresowany jest do osób spełniających następujące kryteria: Osoba niesamodzielna Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Osoba zamieszkująca na terenie gminy Gniewkowo  W  pierwszej kolejności przyjmować będziemy osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium […]

Czekamy na opiekunów faktycznych

27 czerwca 2018

Jesteś opiekunem faktycznym? Opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. Jeśli spełniasz powyższe kryteria zapraszamy do udziału w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Dla opiekunów faktycznych zakładamy 40 godzinne szkolenie teoretyczno–praktyczne, zwiększające ich […]

Pomoc osobom niesamodzielnym

18 czerwca 2018

Zachęcamy osoby niesamodzielne do udziału w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Celem projektu jest zapewnienie 36 osobom niesamodzielnym zamieszkującym Gminę Gniewkowo w okresie 24 miesięcy realizacji projektu łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, świadczonych w interesie ogólnym, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, poprzez utworzenie […]

Świadczymy usługi opiekuńcze

7 czerwca 2018

Jesteś osobą niesamodzielną, zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkującą tereny gminy Gniewkowo? Zgłoś się do projektu pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”, w ramach którego świadczymy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zapewniamy opiekę osobom niesamodzielnym m.in.:  opiekę higieniczną oraz pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych usługi treningowe w zakresie uczenia się […]

Zapraszamy opiekunów faktycznych do udziału w projekcie

30 maja 2018

W związku z realizacją projektu pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” poszukujemy opiekunów faktycznych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełniać następujące kryteria: osoba pełnoletnia osoba pełniąca opiekę nad osobą niesamodzielną osoba niebędąca opiekunem zawodowym osoba niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki […]

Potrzebujesz opieki ze strony innych osób? My Ci ją zapewnimy!

18 maja 2018

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z  Gminą Gniewkowo/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny gminy Gniewkowo. Osoby, które spełniają powyższe kryteria zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie. Świadczymy usługi opiekuńcze i specjalistyczne […]

Rekrutacja osób niesamodzielnych

7 maja 2018

Przypominamy, że realizujemy projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”, do którego zgłaszać się mogą osoby niesamodzielne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące tereny gminy Gniewkowo.  Uczestnicy projektu objęci zostaną usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Jeśli to właśnie Ty potrzebujesz opieki ze strony innych osób, nie czekaj, zgłoś się już teraz! […]