Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Celem proj. jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych (18 opiekunów/ek będzie świadczyło usługi), które obejmą wsparciem w ramach projektu 111 osób niesamodzielnych oraz wsparcie 30 opiekunów faktycznych. W wyniku realizacji proj. nastąpi przyrost miejsc świadczenia usług opiekuńczych w stosunku do aktualnej działalności Wnioskodawcy w zakresie usług opiekuńczych. Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie 01.11.2018 r. - 31.12.2020 r., wsparciem objęte zostaną osoby zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego.

Aktualności

Rekrutacja do projektu trwa.

12 listopada 2018

Przypominamy, że cały czas trwa rekrutacja do projektu pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”. W ramach projektu powstanie 141 nowych miejsc świadczących usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Będą one sprowadzały się do: pomocy w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zapewnienia kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym, usług treningowych […]

Opis projektu.

2 listopada 2018

„POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” Celem proj. jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych (18 opiekunów/ek będzie świadczyło usługi), które obejmą wsparciem w ramach projektu 111 osób niesamodzielnych oraz wsparcie 30 opiekunówfaktycznych. W wyniku realizacji proj. nastąpi przyrost miejsc świadczenia usług opiekuńczych […]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cen rynkowych

2 października 2018

W związku z realizacją projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” od listopada 2018r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza do składania ofert […]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cen rynkowych

2 października 2018

W związku z realizacją projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” od listopada 2018 r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Fundacja Ekspert-Kujawy w ramach rozeznania […]