Zapytanie ofertowe nr 4/2017/ZKCiJ

18 sierpnia 2017

Fundacja Ekspert – Kujawy, zwana dalej Zamawiającym,  zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów językowych zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ):

  • z języka angielskiego egzamin: TELC lub równoważny*
  • z języka niemieckiego egzamin: DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS EGZAMINY GOETHE- INSTITUT lub egzamin TELC gGmbH, lub równoważnego*

Pliki do pobrania: Zapytanie-ofertowe 4/2017/ZKCiJ