Wolontariusze rozpoczynają udział w projekcie

14 grudnia 2010

 Działania rekrutacyjne zakończyły się powodzeniem. Po weryfikacji zgłoszonych kandydatów przez doradcę zawodowego oraz psychologa, ostatecznie do projektu zakwalifikowano 8 osób, którzy zdecydowali się pomagać innym.

Wolontariuszy zapraszamy do udziału w dwóch pierwszych szkoleniach
16 grudnia poświęconego prawnym zagadnieniom wolontariatu,
17 grudnia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wolontariuszy zapraszamy także do udziału w pikniku jaki organizuje na terenie DPD Fundacja Ekspert-Kujawy wraz z Dyrekcją Placówki.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego