Fundacja poszukuje osób do prowadzenia zajęć i szkoleń

11 października 2010

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Żyje aktywnie w Gminie Rojewo ” zaprasza do poszukuje osób do prowadzenia następujących zajęć i szkoleń:

  1. Obsługa komputera oraz Internetu,
  2. Florystyka, aranżacja wnętrz, zdobienie przedmiotów oraz architektura ogrodów,
  3. Wizerunek i stylizacja paznokci,
  4. organizacja czasu wolnego w tym aerobik,
  5. podstawy przedsiębiorczości oraz organizacji agroturystyki i agrobiznesu.
  6. Warsztatów psychologiczno  – doradczych

Wskazane szkolenia realizowane są w ramach projektu realizowanego w ramach działania 7.3 a ich celem jest wsparcie szkoleniowe, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczestników objętych projektem.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • doświadczenia praktycznego związanego z tematyką objętą szkoleniem,
  • wiedzy teoretycznej z tematyki danego szkolenia,
  • dyspozycyjności, oraz posiadania umiejętności organizacji własnej pracy,

Szkolenia realizowane będą na terenie gminy Rojewo w okresie od października 2010 do końca marca 2011 r.
Preferowana przez Fundację forma zatrudnienia – umowa zlecenia.
Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego