Kolejne zajęcia w projekcie „Nowe perspektywy”

7 marca 2011


Pod koniec marca rozpoczniemy zajęcia – warsztaty psychologiczno-doradcze  w ramach cyklu V i VI.

Swój udział w projekcie,  zgodnie z harmonogramem,  powinny rozpocząć  24 osoby.  Od kwietnia realizować będziemy szkolenia: "Operator maszyn do robót drogowych" – 176 godzin, "Spawacz w metodzie 135" – 145 godzin oraz "Specjalista do spraw kadr i płac" – 120 godzin.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego