Uwaga! Spotkanie informacyjne w projekcie „Nowe perspektywy”!

4 marca 2011

  Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem "Operator maszyn do robót drogowych, podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania rekrutacyjnego.

Spotkanie zaplanowano na dzień 9 marca 2011 r. na godz. 9.00. W spotkaniu uczestniczyć będą potencjalni beneficjenci szkolenia, którzy w procesie rekrutacji zgłosili chęć udziału w projekcie.  Spotkanie ma na celu przedstawienie wymagań, jakie stawiamy uczestnikom szkolenia oraz zebranie  niezbędnych informacji, które pomogą wyłonić 8 – osobowa grupę szkoleniową. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego