Cele projektu

17 czerwca 2016

Cele projektu „Szkoła dla Rodziców”:

  • podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu psychoedukacji, dotyczącej 1) relacji partnerskiej, małżeńskiej oraz rodzic-dziecko i dziecko-dziecko, 2) komunikacji międzyludzkiej, konfliktów i różnych sposobów ich rozwiązywania; 3) zdrowego stylu życia (aktywności fizycznej, odżywiania, wypoczynku); 4) planowania i efektywnego zarządzania budżetem domowym i obowiązkami domowymi – 20 rodziców – mieszkańców powiatu Inowrocławskiego, sprawujących opiekę nad minimum jednym dzieckiem w wieku od 0 do 16 r.ż. poprzez 36 godzinne warsztaty;
  • stworzenie przez każdego z uczestników, na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności, planu dalszego działania, mającego na celu naprawę lub pogłębienie relacji między członkami rodziny;
  • nabycie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach problemowych – konfliktowych w rodzinie;
  • nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów wychowawczych;
  • nabycie umiejętności mówienia o problemie oraz otwartości w dzieleniu się nim z innymi ludźmi i proszenia o pomoc w sytuacjach koniecznych;
  • zwiększenie świadomości, co do wpływu postępowania rodziców w procesie wychowania na dzieci, na ich przyszłość, na ich szczęście.