Uwaga uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja”!

8 marca 2011

 Jednym z celów projektu "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja" jest ułatwienie beneficjentom powrotu na rynek pracy.

Dlatego też, w związku z koniecznością wykazywania efektywnosci zatrudnieniowej beneficjentów projektu "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja", zwracamy się z prośbą o informowaniu przez banaficjentów niniejszego projektu o wszystkich faktach podjęcia zatrudniena, zarówno w trakcie uczestnictwa w projekcie, jak i po jego zakończeniu.

Informujemy, iż już 7 beneficjentów projektu podjęło zatrudnienie. Gratulujemy!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego