Już w sobotę spotkanie informacyjne dla Super Rodziców!

30 września 2016

Fundacja Ekspert – Kujawy serdecznie zaprasza rodziców, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie „Szkoła dla rodziców”, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy (ul. Dworcowa 65), w dniu 1.10.2016, o godzinie 10:15, w sali nr 13 (I piętro).

Przypominamy, że w projekcie mogą wziąć udział rodzice zamieszkujący powiat inowrocławski. Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba, która posiada przynajmniej jedno dziecko w wieku od 0 do 16 r.ż. 

Warsztaty realizowane w ramach projektu obejmowały będą następującą tematykę: relacji partnerskich, małżeńskich oraz rodzic – dziecko i dziecko – dziecko; komunikacji międzyludzkiej, konfliktów i różnych sposobów ich rozwiązywania, zdrowego stylu życia; planowania i efektywnego zarządzania budżetem domowym i obowiązkami domowymi.

To rodzice będą wybierali tematykę zajęć, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. Terminy i godziny zajęć zostaną ustalone z uczestnikami grupy i dostosowane do indywidualnych możliwości czasowych.

Informacje o projekcie pod numerem telefonu 501 194 612 lub mailowo:j.kuta@ekspert-kujawy.pl.

Szkoła dla Rodziców