Koniec szkoleń Włocławskich Amazonek

28 października 2010

 W dniu 27 października 2010 roku Odbyły się ostatnie zajęcia ze spotkań warsztatowych z psychologiem, lekarzem, rehabilitantem oraz doradcą zawodowym.

W ciągu trwania tego cyklu Panie uczestniczyły w szkoleniu z podstaw obsługi komputera, spotkaniach warsztatowych z psychologiem, lekarzem, rehabilitantem oraz doradcą zawodowym jak również brały udział w zajęciach z wizażu i kształtowania wizerunku.

Celem szkolenia z podstaw obsługi komputera było: nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie obsługi komputera a w szczególności pakietu MS Office oraz Internetu.

Celem warsztatów z psychologiem, lekarzem, rehabilitantem oraz doradcą zawodowym było: wsparcie psychologiczne osób, które chorowały na chorobę nowotworową piersi. Ponadto, wsparcie udzielone przez onkologa i rehabilitanta w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki. Zajęcia z doradcą zawodowym mają zmotywować do powrotu do aktywności zawodowej.

Celem zajęć z wizażu i kształtowania wizerunku było nabycie przez uczestniczki podstawowej wiedzy w zakresie stylizacji własnego wizerunku po chorobie.

Wszystkim Paniom dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pogłębianiu wiedzy w zakresie obsługi komputera

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego