Napisali o nas…

18 marca 2011

 W dniu dzisiejszym, w Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł dotyczący promocji oferty dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Powrót do aktywności zawodowej".

Organizowane są kursy komputerowe, wprowadzające w świat informatyki. Osoby niedowidzące uczą się, korzystając z oprogramowania powiększająco – udźwiękawiającego. Fundacja proponuje również osobom niepełnosprawnym ruchowo udział w kursie prawa jazdy kategorii B.

Zapraszamy do lektury artykułu!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego