Beneficjenci

1 kwietnia 2011

Projektem „Mobilne mieszkanki gminy Rogowo” objętych zostanie 16 kobiet pozostających bez zatrudnienia ,w wieku aktywności zawodowej (15- 64 lata), zamieszkujących tereny gminy Rogowo.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego