Kolejny miesiąc realizacji projektu dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

2 marca 2011

W lutym 2011 r. zrealizowaliśmy 5 dniowy warsztat muzyczny dla 15 podopiecznych mieszkanek DPS Siemionki.

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/stories/poznajmy_sie/dsc04141.jpg

Warsztaty związane z prowadzeniem rehabilitacji poprzez muzykę były okazją do rozwoju wrażliwości artystycznej, zainteresowań oraz wspierały rozwój intelektualny. W galerii zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych zajęć.W marcu natomiast kontynuować będziemy zajęcia praktyczne skierowane do wolontariuszy. Zajęcia odbywają się w grupach dwu osobowych. Wolontariusze będą zdobywać wiedzę z zakresu podstawowej opieki i pielęgnacji osób niepełnosprawnych przebywających w DPS.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego