Ostatnie zajęcia z organizacji czasu wolnego dla uczestników projektu.

2 marca 2011

 W marcu 2010 zakończymy wszystkie działania projektowe. Uczestnicy mają jeszcze okazję wziąć udział w ostatnich 5 spotkaniach związanych  z organizacją czasu wolnego, w tym zajęć z aerobiku.

Zajęcia odbywają się pod okiem instruktora na terenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewicach. Harmonogram spotkań jest w posiadaniu koordynatora lokalnego projektu, u pani Wełnickiej (trenerki prowadzącej spotkania) oraz u sołtysów Rojewie i Jezuickiej Strugi.   Na 27 marca zaplanowany jest natomiast wyjazd do Bydgoszczy na Targi agroturystyczne połączone z XV kiermaszem Ogrodniczym Pomorza i Kujaw. Zainteresowani wyjazdem mogą zapisywać się u prezesa Stowarzyszenia p. Macieja Przeździęka pod nr telefony 52/ 351 13 20.

Poniżej link do galerii gdzie prezentujemy zdjęcia z aerobiku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego