Lepsze jutro II

25 kwietnia 2006

Ogłaszamy nabór na II cykl szkoleń „Lepsze jutro”


Rozpoczynamy  rekrutację na II cykl szkoleń projektu „Lepsze jutro”.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej PHARE 2003, AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
Zapraszamy  osoby niepracujące niepełnosprawne, w szczególności z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego i fizycznego z powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i radziejowskiego.

W ramach projektu oferujemy:

1. Poradnictwo psychologiczne
2. Poradnictwo zawodowe i coaching
3. Praktyczne szkolenia zawodowe:
– szkolenia ekonomiczne:
      -„Samodzielny księgowy”
      –  „Obsługa hurtowni”
      –  „Pracownik działu zasobów ludzkich”
      –  „Sekretarka z nauką języka angielskiego”
– szkolenia zawodowe:
      –  „ABC przedsiębiorczości”
      –  „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”
      –  „Pracownik małej gastronomii”
4. Pomoc w zdobyciu pracy lub podjęciu działalności gospodarczej.

 
O zakończeniu rekrutacji poinformujemy na stronie internetowej. Liczba miejsc ograniczona! Nie zwlekaj!
Zgłoś się już dziś!