Zgłoś się do nas już dziś – Rekrutacja do projektu trwa.

30 maja 2017

 

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny powiatu tarnogórskiego w województwie śląskim, w gminach:

  • Kalety,
  • Krupski Młyn,
  • Miasteczko Śląskie,
  • Ożarowice,
  • Radzionków.

W ramach projektu zostaną one objęte usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Wsparcie opiekunów będzie świadczone w dni powszednie oraz w weekendy i święta, wg indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia.

Informacji nt. projektu udziela:

Fundacja Ekspert-Kujawy

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

tel. (52) 35 76 215

Spółdzielnia Socjalna „ARKA”

ul. Kolejowa 24

63-800 Gostyń