Niepełnosprawni i świat wirtualny!

15 kwietnia 2011

 Beneficjenci drugiego cyklu Projektu „Powrót do aktywności zawodowej”, po zakończeniu warsztatów psychologiczno-doradczych, które odbyły się w marcu 2011 roku, uczestniczą w kursie komputerowym oraz w kursie komputerowym dla niedowidzących. Zajęcia odbywają się w salach Fundacji Ekspert – Kujawy  w Inowrocławiu – fot. poniżej

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/stories/powrotdo/p4114490.jpg

Po zakończeniu kursów komputerowych uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w szkoleniu zawodowym.
Na przełomie maja i czerwca w Fundacji Ekspert-Kujawy odbędzie się szkolenie:
  • Florystyka i zdobienie przedmiotów
  • Kurs nauki jazdy kat.B + egzamin

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPoddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego