Specjalista do spraw kadr i płac

8 kwietnia 2011

 Już  5 kwietnia  rozpoczęło się szkolenie Specjalista do spraw kadr i płac – szkolenie rozpoczęło 9 osób,  w tym 7 kobiet.

Szkolenie realizowane jest w siedzibie Fundacji na ul. Dworcowej 65. Z kolei dnia 4 kwietnia –  4 mężczyzn podjęło szkolenie  dające uprawnienia operatora równiarka, a 6 kwietnia –  zainteresowani uprawnieniami   operatora  walca – 4 mężczyzn, szkolenie realizowane w Inowrocławiu. Z kolei szkolenie: Spawacz w metodzie 135 ” realizowane jest  w Żninie, szkolenie rozpoczęło 8 mężczyzn.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego