Zapraszamy do składania ofert!

5 kwietnia 2011

logo oferta.jpgFundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacja projektu „Mobilne mieszkanki gminy Rogowo” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI  Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji:

– Kursu nauki jazdy kat. B.

W zakresie naszych oczekiwań jest przeszkolenie 12 osób w okresie  V-VIII 2011 roku. Część teoretyczna kursu powinna być realizowana na terenie gminy Rogowo. Celem zajęć ma być nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na atrakcyjność oferty będzie wpływała cena, program szkolenia i miejsce odbywania zajęć najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu.

Prosimy o dokonanie wyceny przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B, odpowiednio dla jednej osoby z uwzględnieniem

  • materiałów szkoleniowych
  • badań lekarskich 
  • przeprowadzenia egzaminu

Termin składania ofert upływa z dniem 15 kwietnia 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
Dane kontaktowe:

FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY
88-100 INOWROCŁAW, ul. Dworcowa 65
Tel./fax. (52) 357-62-15
http://fundacja.ekspert-kujawy.pl
fundacja@ekspert-kujawy.pl

Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, mieszczącego się w załączniku nr 1. do niniejszego zaproszenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie zgodne ze wzorem (Załącznik nr 1);
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia szkoły jazdy
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego