Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Jesteśmy aktywni” w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim i wągrowieckim.

3 lipca 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie „Jesteśmy aktywni!”.

Celem głównym projektu jest reintegracja i aktywizacja społeczno – zawodowa 48 osób w wieku 18 – 67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Chodzież, Margonin i Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno powiatu wągrowieckiego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowe w tym osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (tj.: umiarkowana, znaczna, niepełnosprawność sprzężona, intelektualna).

Główne zadania projektu obejmują:

  • Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD),
  • Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty kompetencji na rynku pracy),
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem,
  • Szkolenia zawodowe,
  • Staże/praktyki zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu:                           

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław   

tel.: 52-357-62-15                             

Biuro projektu:

ul. Sienkiewicza 2

 64-800 Chodzież

tel.: 662-205-522