Zapraszamy do składania aplikacji!

2 listopada 2009

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaprasza wykładowców do składania ofert dotyczących realizacji:

  • Zajęć z podstaw obsługi komputera i samodzielne podnoszenie umiejętności jego obsługi
  •  Warsztaty z lekarzem, psychologiem, rehabilitantem i doradcą zawodowym
  • Zajęcia z wizażu i kształtowania wizerunku

Zajęcia będą realizowane m.in. w Inowrocławiu, Toruniu, Brodnicy, Świeciu, Ciechocinku, Włocławku.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • Preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
  • Ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
  • Doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
  • Mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć i cena najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu.

Do zaoferowania mamy:

  • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
  • powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania ofert upływa z dniem 13 listopada 2009 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).
Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego